Share
Print

Unit Link Forsikring

Unit Link forsikring er en investeringsmåte som lar deg ta direkte del i veksten som oppnås i ulike investeringsmarkeder, både i Norge og resten av verden.

Din investering allokeres til andeler i investeringsfondet eller investeringsfondene du har valgt. Denne investeringen, sammen med andre investorers bidrag i slike fond, plasseres deretter av dine utvalgte fondsforvaltere, for eksempel i statsobligasjoner eller aksjer i store internasjonale selskaper. Investeringen kan derfor fordeles på mange ulike selskaper og land, slik at risikoen spres og dine muligheter for å få en god avkastning forbedres.

Verdien på fondene du har investert i beregnes daglig. Den samlede verdien av fondet divideres på antall andeler som er utstedt til investorene, og dette gir kursen for hver andel du eier. Eventuell verdivekst vil umiddelbart reflekteres i verdien på dine andeler. Det er enkelt å følge med på hva din andelsbeholdning er verdt. Kursene oppdateres daglig på vår Morningstar nettside som du finner en lenke til under Om Old Mutual Wealth.

Dersom du har spørsmål angående din Unit Link Investering, Unit Link Spareavtale, Unit Link Pensjon eller Unit Link FondsKonto kan du ta kontakt med vår kundeservice på telefon 23 15 98 00, eller via e-post til norwayemail@omwealth.com

    The content of this site is not for the use of Hong Kong investors.