Share
Print

Kontakt oss

Old Mutual Wealth (tidligere Skandia Life Norge) vil minne om at vi med virkning fra 31.12.2007 ikke lenger har etablert virksomhet i Norge, men har såkalt grensekryssende virksomhet.

All post som blir sendt til vår postboks vil automatisk bli videresendt til vår norske kundeservice i Storbritannia. Vi gjør oppmerksom på at det på bakgrunn av dette må påberegnes ca. fire ekstra arbeidsdager før din henvendelse vil kunne bli behandlet hos oss.

Vi vil derfor minne deg om at vi kan tilby deg alternative måter å kontakte oss på som ikke vil forsinke behandlingstiden.

Telefaks: vi aksepterer alle instrukser/meldinger,– dette inkluderer fondsbytte, innløsninger og navn- eller adresseendringer.

Internett: du kan registrere deg på vår online brukerportal Extranett på https://www.skandia-life.co.uk/beacon/frameset/no/clients.htm. Her har du tilgang til å utføre fondsbytter og se din daglig oppdaterte fondsbekreftelse. Dersom du velger å registrere deg på vårt Extranett system gjør vi oppmerksom på at avtalevilkårene for Extranett må signeres og sendes inn til oss via post, fax eller e-post. Når vi har mottatt avtalevilkårene vil vi aktivere brukerkontoen din.

E-post: vi kan kun utføre instrukser som er mottatt per e-post dersom instruksjonen er et skannet dokument vedlagt som pdf eller tif/jpg-fil. Instruksjonen må være datert og signert.

Merk at Old Mutual Wealth av sikkerhetsmessige årsaker ikke kan besvare spørsmål som inneholder konfidensielle opplysninger om forsikringstakere ved henvendelse per e-post.

Om du mistenker bedrageri mot Old Mutual Wealth eller noen av våre kunder, kan du gjøre oss oppmerksom på dette ved å sende informasjon til e-postadressen nedenfor. Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt. Dersom du vil at vi skal kontakte deg, oppgi ditt navn og telefon nr. på dagtid.

Old Mutual Wealth - Postadresse

Old Mutual Wealth,
Postboks 731 Sentrum,
0105 Oslo

Tlf. +47 23 15 98 00
Fax +47 23 15 98 01
e-post: norwayemail@omwealth.com 

    The content of this site is not for the use of Hong Kong investors.